Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

A Társulás bemutatása
 
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

1. A Társulás neve: Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2. A Társulás székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
3. A Társulás működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási területe
4. A Tárulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás, önálló gazdálkodási jogkörrel, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulási Tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült munkaszervezete (továbbiakban: Munkaszervezet) látja el.

A Társulás célja és feladata

A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében társulási megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):
területfejlesztés,
egészségügyi- és szociális ellátás,
család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
alapfokú oktatás-nevelés,
középfokú oktatás-nevelés,
szakoktatás,
felnőttoktatás,
közművelődés és sport,
szolgáltatás-szervezési feladatok,
település- és területrendezés,
műemlékvédelem, helyi építészeti védelem,
természet- és környezetvédelem, hulladékkezelés
katasztrófavédelem,
közlekedés,
vízgazdálkodás,
településüzemeltetési feladatok

A Társulás a fenti feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.

A Társulás feladatellátása során szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. E feladatok tekintetében a Társulás a kistérségre összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében térségi egybevont adatbázist működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. A Társulás a jelen megállapodásban meghatározottak szerint intézményeket tart fenn.

A Társuláshoz tartozó települések (tagönkormányzatok):
1. Adorjás
2. Baranyahídvég
3. Besence
4. Bogádmindszent
5. Bogdása
6. Csányoszró
7. Drávafok
8. Drávaiványi
9. Drávakeresztúr
10. Drávasztára
11. Felsőszentmárton
12. Gilvánfa
13. Hegyszentmárton
14. Hirics
15. Kákics
16. Kemse
17. Kisasszonyfa
18. Kisszentmárton
19. Kórós
20. Lúzsok
21. Magyarmecske
22. Magyartelek
23. Markóc
24. Marócsa
25. Nagycsány
26. Okorág
27. Ózdfalu
28. Páprád
29. Piskó
30. Sámod
31. Sellye
32. Sósvertike
33. Vajszló
34. Vejti
35. Zaláta

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmények

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 62.
Telefon: 73/480-682
Intézményvezető: Szekeresné Spang Lívia

Magyarmecskei Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 7954 Magyarmecske, Petőfi u. 96.
Telefon. 73/340-162
Intézményvezető: Balatoni Tamásné

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhely: 7960 Sellye, Zrínyi u. 13.
Telefon: 73/480-063
Intézményvezető: Orlovics Gyuláné

Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 7838 Vajszló, Iskola u. 1.
Telefon: 73/485-091
Intézményvezető: Matovics Mihályné

http://www.sellyeikisterseg.hu