Magyar Falu Program

Pályázat kódja: MFP-BJA/2019

Pályázat címe: Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

Projekt címe: Sellye, Ifjúság úti gyalogjárda északi szakaszának felújítása

Projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.08

Projekt fizikai befejezése: 2021.09.27

A Projekt elnevezésének megfelelően a megvalósítása során a Sellye, Ifjúság úti gyalogjárda teljes szakaszának felújítása (301 hrsz.) történt, és mintegy 536 m2 járdafelület volt érintett. Az immár felújított térköves járdaburkolatnak köszönhetően biztosította vált egyik irányból a helyi óvoda és iskola megközelítése, míg másik irányból a posta és az üzletek elérése, így megoldódtak a balesetmentes közlekedés feltételei. A felújítás végül 268 fm hosszúságban valósult meg, a járda egységesen 2 m szélességű lett.

 

Pályázat kódja: MFP-UHK/2021

Pályázat címe: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021

Projekt címe: Sellye belterületi önkormányzati utak felújítása

Projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.01

Projekt fizikai befejezése: 2021.09.27

A projekt keretében a belterületi 714/3, 845, 854 helyrajziszámú, meglévő szilárd burkolatú önkormányzati tulajdonú közút felújítása megtörtént, azaz megvalósult Sellye Város Édesanyák útja, és az abból nyíló Sport utca útburkolatának felújítása új kopóaszfalt és zúzottkő padkák építésével.

 

 

Sellye Város Önkormányzat a Magyar Falu Program keretébenmeghirdetett, "Felelős állattartás - 2021" című MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat megvalósításával az alábbi eredmények valósultak meg:

A projekt keretén belül kezelt állat – Kutya 16 db

A projekt keretén belül kezelt állat- Macska 33 db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma – Szuka kutya 9 db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma – Kan kutya 5 db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma – Nőstény macska 22 db

A projekt keretében ivartalanított állatok száma – Kandúr macska 11 db

Transzponderrel (mikrochippel) történő jelölés száma az ebek eseténbe 7 db

 

Pályázat kódja: MFP-FHF/2020

Pályázat címe: Faluházak felújítása - 2020
Projekt címe: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítse
Projekt fizikai befejezése: 2023. május 15.

Támogatási összeg: 49.953.750 Ft

A megvalósítási helyszínen Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő
Polgármesteri hivatali célra használt épület található. Állapota miatt az Önkormányzat
raktáraként és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal irattáraként funkciónál. A beruházást követően a KÖH   használja.

A belső falakon keresztül új közlekedő folyosó alakulna ki. A női és férfi wc-k átalakításra kerülnének. A rossz állapotú vakolatok leverésére és újra vakolására kerülne sor. A falak korszerű mészfestést kapnának. A parketta csiszolásra és lakkozásra kerülne. A vezetékezés teljes cseréje, ledlámpák beépítése tervezett, és számítógépes hálózat kerülne kialakításra. A helyiségekben fűtő -hűtő klímák kerülnek elhelyezésre.  A pályázat szinergikusan kapcsolódik más települési fejlesztésekhez. A városközpont fejlesztését célzó TOP pályázatok (például: Barnamezős területek rehabilitációja, Zöldváros kialakítása, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, Helyi gazdaságfejlesztés), melyek e fejlesztéssel együtt komoly településképi javulást hoznak a városban.

 

Pályázat kódja: MFP-ÖTIK/2021.
Projekt címe: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése 2. ütem
Projekt fizikai befejezése: 2023. december 31.

Támogatási összeg: 25.646.445 Ft

Felújítással érinett: 7960 Sellye, Batthyány utca 10., 1068 hrsz.