A szerv vezetői

Tisztségviselők:
Nagy Attila - polgármester
06 73/580-903, vagy 06 73/580-900/13-as mellék
E-mail: polgarmester[at]sellye[dot]hu

Kovácsné Böröcz Anette - alpolgármester
06 73/580-900
E-mail: alpolgarmester[at]sellye[dot]hua

dr. Nóránt Tímea - jegyző
06 73/580-902 vagy 06 73/580-900/12-es mellék
E-mail: jegyzo[at]sellye[dot]hu

Beák Laura- aljegyző
06 73/580-906 vagy 06 73/580-900/16-os mellék
E-mail: aljegyzo[at]sellye[dot]hu

Kirendeltségvezető (SKÖH Drávafoki Kirendeltsége):
Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
06 73 /352- 007
E-mail: kirendeltsegvezeto[at]sellye[dot]hu

Kirendeltségvezető (SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltsége):
Beák Laura
06 73/ 552- 022
E-mail: kirendeltseg.fm[at]sellye[dot]hu

Titkárság:
Nagy Ferencné- titkársági főmunkatárs
06 73/580-900/10-es mellék
E-mail: titkarsag[at]sellye[dot]hu

Leíró iroda:
Balog Barbara- testületi ügyintéző
Fukszné Vadász Viktória- testületi ügyintéző
06 73/580-900/11-es mellék
E-mail: leiro[at]sellye[dot]hu

Pályázati referens:

Schán Éva
06 73/580-900/44-es mellék
E-mail: palyazat[at]sellye[dot]hu

Stéhlné Perjás Zsuzsanna

06 73/580-900/45-ös mellék

Hatósági és Szociális Osztály:
Hoffmann Péter Józsefné - megbízott osztályvezető
06 73/580-900/14-es mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Lacziné Orovicza Andrea- ügyintéző, anyakönyvvezető
06 73/580-900/27-es mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Andáné Papp Ágnes- szociális ügyintéző

Pandurné Vass Ildikó- szociális ügyintéző
06 73/580-900/15-ös mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály:
Hamarics Réka - osztályvezető
06 73/580-900/47-es mellék
E-mail: evo[at]sellye[dot]hu

Peták Hajnalka- közfoglalkoztatási referens
Svéda Péter- közfoglalkoztatási referens
06 73/580-900/46-os mellék
E-mail: kozmunka@ sellye.hu

Pénzügyi Osztály:
Horváth Nóra - osztályvezető
06 73/580-901 vagy 06 73/580-900/31-es mellék
E-mail: penzugy[at]sellye[dot]hu

Gnand Gáborné- pénzügyi ügyintéző
Varga Renáta- pénzügyi ügyintéző
06 73/580-900/26-os mellék

Varga Violetta- pénzügyi ügyintéző
Dani Gergő- pénzügyi ügyintéző
06 73/580-900/33-as mellék

Pammer Zsanett- adóügyi ügyintéző
Dancsecs Gusztáv- adóügyi ügyintéző
06 73/580-900/30-as mellék
E-mail: ado[at]sellye[dot]hu

Kistérségi ügyek:
Patkó László - ügyvezető
06 20/93-17-800
E-mail: kisterseg[at]sellye[dot]hu;
            patko[at]sellye[dot]hu

KÖH Drávafoki Kirendeltség:
Pénzügy:

Gregesné Buzás Hajnalka
Giliánné Szegő Ilona
06 73/352-028

Szociális ügyek:
Nyergesné Pandur Dóra
06 73/352-007

KÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség:
Pénzügy:
Kiss Annamária
06 73/552-022 vagy 06 73/552-023

Pénztár, közfoglalkoztatás:
Greguricz Zoltánné
06 73/552-022 vagy 06 73/552-023

Szociális ügyek:
Pandurné Greges Krisztina
06 73/352-007
 

Sellye Város Önkormányzat képviselő testületének- tagjai:

Név                                                         Titulus                                                                              Elérhetőség
Nagy Attila                                              polgármester                                                                     06 30/594-4666
Kovácsné Böröcz Anette                        alpolgármester                                                                  06 30/348-1778
Balaskovicsné Kiss Adrienn                   Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke         06 30/335-5382
Szecsei Béla                                          Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke                     06 20/539-6891
Bicskei Dezső                                        önkormányzati tanácsnok, képviselő                                 06 20/511-4322
Kovács Csaba György                           képviselő                                                                            06 30/348-2171
Szabó Ferencné                                    képviselő                                                                            06 30/813-2008
 

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Balaskovicsné Kiss Adrienn
Tagjai:

 • Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági tag

 • Frankné Kőszegi Orsolya külső, bizottsági tag

 • Kovács Csaba György, bizottsági tag

 • Szabó Ferencné, bizottsági tag

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnöke: Szecsei Béla
Tagjai:

 • Deákné Bordor Éva külső bizottsági tag

 • Kovács Csaba György bizottsági tag

 • Szabó Ferencné, bizottsági tag

 • Szecsei Béla, bizottsági tag
   

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye
Elnöke: Ronta Róbert
Tagjai:

 • Bozóné dr. Pavlekovics Gyöngyi

 • Dudás Tímea

 • Gál Fruzsina

 • Gázsity Henna

 • Ronta Róbert

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke: Bors Brigitta
Tagjai:

 • Bors Brigitta

 • Jancsár Jennifer

 • Jancsár Richárd