Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Cím: 7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Telefon: +36-73/480-245;
            +36-30/215-35-59

E-mail:   kozossegihaz[at]sellye[dot]hu
Honlap:  http://www.sellyemuvhaz.hu/

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény – önkormányzati fenntartású, 2012. júliusától integrált közművelődési intézmény. Előtte 2008. és 2012. között Sellye Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás alapján, egy vállalkozás látta el a Művelődési Ház és az akkor még működő Ormánság Televízió (a helyi médium 2011-ben, az anyagi források hiánya miatt megszűnt) közművelődési és műsorszolgáltatási feladatait. Ebben a négy és fél éves időszakban a Városi Könyvtár és a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely részben önállóan tevékenykedett.
A teljes szerkezeti átalakítást megelőzően, 1997 – 2007. közötti időszakban, szintén összevont létesítményként (Művelődési Ház, Könyvtár, Múzeum, Sportcsarnok, Sportpálya, „Ormányság TV”) – közel tíz évig látta el nemcsak a település, hanem a kistérség közművelődési feladatait.

A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, stb. események mellett az ún. nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása is, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösd az Ormánságban (“Ormánysági Napok” folytatásaként), a Dinnyefesztivál és Város Napja, az Ormánsági Disznótoros és a „Kincsek között élünk” - Kerékpártúra az Ormánságban rendezvénysorozatokat.
Az elmúlt majdnem két évtizedben sok kiemelkedő megyei rendezvény színtere volt Sellye: itt rendezték meg a „Kultúrával a Nyugat Kapujában” megyei rendezvénysorozatot, a Baranya megyei Gyermeknapot, az Európa Napot.

2000-ben Szigetvárról Sellyére települt át a Retina Nemzetközi Videó- és Filmfesztivál, ami 2003-ig évről-évre megrendezésre került városunkban.
1999-2000. Irodalmi és Bölcseleti Tábor, pécsi és szegedi egyetemisták részvételével.
A helyi nagyrendezvények közül a Város Napján igyekszenek köszönteni azokat a sellyei, vagy Sellyéről elszármazott embereket, akik sokat tettek a település fejlesztéséért.
Pezsdítőleg hatott a város kulturális életére az EKF Pécs – 2010. rendezvénysorozathoz történő kapcsolódás, hiszen számos hagyományosan megvalósuló és új programhoz is jelentős anyagi forrásokat biztosított.
Szintén pályázati forrásokból valósulhatott meg az a beruházás is, melynek eredményeképp felépült az új Ormánság Közösségi Ház, új homlokzatot nyert, és belülről is megújult a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely, Skanzen és a Városi Könyvtár, javult Sellye városképe, kulturális infrastruktúrája.
A Városi Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Sellye város és térsége lakosságának alapellátása érdekében. Folyamatosan gyűjti a magyar nyelven megjelent könyveket és elektronikus dokumentumokat, valamint a település helyismereti vonatkozású dokumentumait. Állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek. Állományának túlnyomó részét kölcsönzi, a helyben használható dokumentumokhoz biztosítja a hozzáférést. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, a Sellyei Kistérségben mozgókönyvtári tevékenységet folytat.

A könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai diákok számára, valamint óvodás csoportoknak. Végzi, illetve szervezi a településen élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását.

Hétfő:            Zárva
Kedd:            07:30-16:00
Szerda:         07:30-14:00
Csütörtök:     07:30-16.00
Péntek:          07:30-13:30
Szombat:       10:00-12:00

A Múzeum egész évben látogatható. Az itt található Múzeumgalériában az idei esztendőben állandó helyet kapott az „Üdvözlet Sellyéről” című fotókiállítás, mely településünk (több száz évet átölelő) múltjáról ad információt, ízelítőt. A kiállítás anyagát lelkes Sellyeiek, és Sellyéről elszármazottak segítségével Bozsits József állította össze.
A Múzeum épülete mögött, az udvarban szabadtéri kiállítás látogatható, a térségben egyedül álló turisztikai értékkel rendelkező skanzen. Itt látható a talpas ház, ólas pajta és méhes, gabonatároló és harangláb, és a munkaeszközökkel felszerelt kovácsműhely. A talpas házban eredeti berendezési tárgyak találhatók. Az itt kiállított eszközök segítségével a látogatók pontos képet kaphatnak az ormánsági emberek nehéz, fáradságos munkájáról, mindenapjaikról

Nyitvatartás (nyári időszak: április 1 – október 31-ig)                    
Hétfő:          Zárva 
Kedd:          10:00-16:00
Szerda:       10:00-16:00
Csütörtök:   10:00-17:00
Péntek:        09:00-17:00
Szombat:     09:00-17:00
Vasárnap:   Zárva (Nyitva előzetes bejelentkezés alapján, min.2 nap)

Nyitvatartás (téli időszak: november 1 – március 31-ig)    
Hétfő:          Zárva
Kedd:          10:00-16:00
Szerda:       10:00-16:00
Csütörtök:   10:00-16:00
Péntek:        10:00-16:00
Szombat:     08:00-16:00
Vasárnap:    Zárva

Az Ormánság Közösségi Ház új helyen és megújult épületben fogadja a kultúra iránt érdeklődőket. A Házban fórumok, klubfoglalkozások, körök, a helyi civil szervezetek összejövetelei zajlanak heti rendszerességgel.
A közösségi Ház közművelődési feladatai továbbá az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra. Sellye és az Ormánság tájegység hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, lakodalmi szokások, stb. felelevenítése). A nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatása. Közreműködés a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése érdekében. A városi rendezvények megszervezésében kulcsfontosságú szerepvállalás; a műsorok, versenyek, kiállítások lebonyolítása, ill. koordinálása – szükség esetén külső segítők részvételével. Kiállítások berendezése, nyitva tartása. A helyi társadalom önszerveződő csoportjainak, egyesületeinek rendszeres találkozásaira, nagy létszámú rendezvényeinek a helyszín biztosítása. Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése. A nagyterem, büfé, konyha, a kiállító terem bérbeadása.

Az intézményben dolgozó szakemberek:
A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állandó foglalkoztatottainak létszáma 4 fő:

  • ebből 1 fő intézményvezető-közművelődési szakember,
  • 1 fő könyvtáros,
  • 1 fő kulturális ügyintéző,
  • 1 fő kulturális intézményi szaktechnikus (múzeumi munkatárs).

Az intézmény címére bejegyzett, a vele közösen tevékenykedő kulturális civil szervezetek:

- “Aranyősz” Nyugdíjas Klub és Dalköre
-  “Passion Of Dance” Társastánc Egyesülete
-  Sellyei “Tér – Erő” Kulturális Egyesület és Tilángli Dalköre