KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN

Tisztelt Lakosság!

A HHE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.;. a továbbiakban: Környezethasználó)  meghatalmazása alapján az Eco- Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31; továbbiakban: Tervező) 2023. május 17. napján tárgyi ügyben összevont,  környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz). A Tervező a kérelemhez mellékelte az általa 2023. május hónapban összeállított engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció).

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező által benyújtott kérelemre a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (4) és (5) bekezdése alapján eljárásokat – előzetes vizsgálati eljárás nélkül- összevontan folytatja le.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton is közzétett kérelem és mellékleteinek helye, valamint a közlemény teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható: KÖZLEMÉNY.

A Közleményben foglalt környezetvédelmi eljárás vonatkozásában további információért keressék bizalommal a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársát, Hoffmann Péternét a 06 73/580-900 14-es melléken, avagy a hoffmanne[at]sellye[dot]hu elektronikus elérhetőségen.