HIRDETMÉNY INGATLAN TULAJDONOSÁNAK SIKERTELEN BEAZONOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Lakosság!

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséról szóló 2020. évi LXXI. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján hirdetményt tett közzé.

Az ingatlanügyi hatóság által az alábbi ingatlan jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartási rendezése érdekében folytatott eljárás során az alábbi ingatlanok tulajdonosainak beazonosítása nem járt sikerrel. 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal hirdetményei az érintett tulajdonosok vonatkozásában az alábbi linken tekinthetők meg:

- FM/814/2023.

- DK/137/2023.

- DK/138/2023.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van az alábbi táblázatban feltüntetett, tulajdonosként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyeikről, illetve haláluk időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentsék be (Baranya Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 7800 Siklós, Dózsa György út 19.).