Sellye Város Önkormányzat 100 000 000,- Ft-os támogatást nyert el az EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosítószámon „Sellye Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése” címen benyújtott támogatási kérelmére. A pályázat célja a már elnyert EFOP-4.1.2-16-2016-00018 azonosítószámú „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” elnevezésű pályázat infrastrukturális hátterének biztosítása. A megvalósítani kívánt tevékenységek két csoportra oszlanak. Építés jellegű beruházás keretén belül felújításra került a 7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 13. szám alatti épület egy része, helyt adva ezzel a Gyermekesély programnak, bizottsági üléseknek, projektmegbeszéléseknek. Ehhez kapcsolódik még az udvarra tervezett külső közösségi tér (játszó udvar), továbbá a 7960 Drávaiványi Kossuth utca 1. szám alatti Közösségi ház felújítása, ami szintén a Gyermekesély pályázat keretén belül tartandó programok helyszíneként szolgálna. A másik tevékenységi kör az eszköz és személygépkocsi beszerzés, melynek keretén belül minden olyan informatikai eszközt és bútorzatot, fejlesztő játékokat, konyhai felszereléseket kívánunk beszerezni, ami szükséges az EFOP-4.1.2-es pályázat megvalósításához. A pályázat megvalósítási ideje 18 hónap: 2018.03.01-2019.08.31.

Dokumentumok:

Rendezés: