Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről
 
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról
 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sellye Város Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Sellye Város Önkormányzat lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

A lakossági fórum helye: Ormánsági Közösségi Ház (7960 Sellye, Mátyás király u. 53.)
A lakossági fórum időpontja: 2017. június 19. (hétfő) 18.00


Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Sellye településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. június 30. napjáig.
A véleményezés, javaslat tétel módja: Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 8/2017. (V.29.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek a városi honlapról (www.sellye.hu) letölthető vagy Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály (7960 Sellye, Dózsa György u.1.) címére vagy az evo@sellye.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.
                                                                                                                                                                                                                                  Nagy Attila sk.
                                                                                                                                                                                                                                                           Sellye Város Polgármestere

Dokumentumok:

Rendezés:
  • Partnerségi adatlap (docx)
  • 2017-06-07 13:00:35
  • 12 kb
  • 1. melléklet a 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez