Hatályos, egységes szerkezetű rendeletek.

Hatályos rendeletek:

Rendezés:
 • 3/2016. (II.1.) sz., a 6/2016. (IV.1.) sz., 4/2017. (II.28.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva a Szervezeti és Működési Szabályzatról
 • 15/2015.(IX.21.), a 9/2016. (IV.29.), 16/2016. (XI.14.) és az 5/2017. (II.28.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
 • 1/2014. (I.30.) számú rendelet
  a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről egységes szerkezetben az 1/2015. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel
 • 17/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
  a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról
 • 19/2016. (XI.30.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről
 • 14/2015. (IX.21.) számú rendelet
 • 17/2016. (XI.14.) rendeletet az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 14/2016. (VIII.26.) sz. rendeletet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és díjáról
 • 10/2016. (VII.1.) rendelet Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyon tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
 • 14/2004. (VI.30.) sz. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
  hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a helyi környezet védelméről, a
  közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
 • 11/2014. (VII.1.) önkormányzati rendeletét egységes szerkezetbe
  foglalva a 13/2014. (VII.17.), a 19/2014. (XII.01.), és a 12/2016. (VII.1.)
  számú rendeletekkel
 • 8/2016. (IV.29.) sz. rendeletet a 2015. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 • 5/2016. (IV.31) sz. rendeletet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
 • 4/2016. (II.29.) sz. rendeletet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
 • 2/2016. (II.1.) sz. rendeletet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
 • 8/2005.(III.30.)
  A helyi építési szabályzatról
 • 19/2015. (XI.30.) rendelet
 • 18/2015. (X.26.) rendelet
 • 17/2015. (X.26.) rendelet
 • 13/2015. (IX.21.) számú rendelet
 • 12/2015. (IX.21.) számú rendelet
 • 8/2015 (IV.30.) számú rendelet
  a 2014. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 • 6/2015. (IV.01.) számú rendelet
  az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
 • 3/2015. (II.12.) számú rendelete
  Sellye Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
 • 17/2013. (XI.01.) számú rendelete
  egységes szerkezetbe foglalva a 2/2015. (II.12.) számú rendelettel a közterületek elnevezés, valamint a házszám-megállapítás szabályairól.